Betonherstelling

Door nanotechnologie


betherstel.gif

Nanotechnologie voor een eenvoudige, succesvolle betonreparatie

 

 

 

Wat is nanotechnologie?

Nano = heel klein. Een nanometer is slechts 1/1000.000. 000 meter. Ter vergelijking: een menselijke haar heeft een diameter van ongeveer 5.000 nanometer! Of anders gezegd: als 1 meter = de diameter van de aarde, dan is een nanometer = de diameter van een voetbal! Nanotechnologie is een technisch begrip op zeer, zeer, zeer kleine schaal

Nanotechnologie in de natuur

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een Gekkohagedis over muren en plafonds en zelfs over glas kunnen rennen? Uiteraard is toegepaste nanotechnologie het antwoord!

Wanneer je de voetkussentjes van deze wonderlijke diertjes zou bekijken op nanoschaal, zou je zeer fijne haartjes zien, setea genoemd. Hiermee kunnen deze diertjes zich mechanisch vastgrijpen aan oneffenheden in een oppervlak die te klein zijn om met het menselijk oog waar te nemen, en kunnen zij zich bovendien electrisch aan het oppervlak hechten!

Vermindering van scheurvorming

Wanneer cementmortels uitharden, krimpen ze. Als deze krimpspanningen groter worden dan de eigen treksterkte van een mortel, zal deze scheuren.

Toegepaste nanotechnologie houdt deze krachten in balans om scheurvorming te voorkomen.

 

 

Emaco© Nanocrete
reparatiemortels zijn vezelversterkt om de neiging tot scheurvorming te beheersen
 
Voordat de uiteindelijke keuze werd gemaakt, werden er zeer veel verschillende vezelsoorten onderzocht.
 
De niervormige vezels met een gerimpeld oppervlak zorgen voor een verbeterde mechanische hechting en onder krachtige microscopen kan er zelfs enige chemische hechting worden waargenomen.
Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de geselecteerde vezels scheurvorming in de uitgeharde reparatiemortel helpen voorkomen.

Reparatie en renovatie: een overzicht

Naar schatting wordt meer dan 50% van het jaarlijkse Europese budget voor de bouw besteed aan het repareren en renoveren van bestaande bouwwerken, kunstwerken, gebouwen en faciliteiten.Naarmate de infrastructuur veroudert en het budget en de middelen voor nieuwbouw nog krapper worden, zal dit cijfer alleen maar verder stijgen.De reparatie van aangetast gewapend beton vormt een essentieel onderdeel van dit groter wordend aandeel.

Oorzaken van betonaantasting

 

 

Technologen op het gebied van betonreparaties kennen de oorzaken van aantasting van gewapend beton als geen ander.

1. Corrosie van de wapening door verlies aan alkaliteit rond het wapeningsstaal

Meest voorkomende oorzaken:

� Zure regen

� Koolstofdioxide, zwaveldioxide

en andere luchtvervuilers

Andere factoren:

� Slechte betonkwaliteit of onvoldoende betondekking

� Onvoldoende of slecht uitgehard beton

� Locatie en leeftijd van het bouwwerk

� Heersende klimaatsomstandigheden

2. Door chloride veroorzaakte corrosie van het wapeningsstaal.

NB: Chloriden kunnen ernstige schade en verlies van de structurele integriteit veroorzaken, zelfs wanneer de betondekking niet is gecarbonatiseerd en het staal nog in passieve toestand is.

Meest voorkomende oorzaken:

� Maritieme omgeving.Direct contact met zeewater of chloriden.

� Dooizouten.

� Chloriden uit vervuild water bij het aanmaken van beton, vulstoffen of onjuist toeslagstofgebruik.

Andere factoren:

� Hoge porositeit, slechte kwaliteit beton.

� Staat van het beton bv. scheurvorming.

� Heersende windrichting, lokatie en duur van de blootstelling.

3. Natuurlijke slijtage van beton

Meest voorkomende oorzaken:

� Afspringen van het oppervlak, delaminatie en scheurvorming door vries/dooi-cycli en thermische beweging

� Krimp tijdens het uitharden

� slijtage of erosie

� Natuurlijke verzakking

� Impact

� Seismische schade

Andere factoren:

� Locatie en omgeving

� Druksterkte en dichtheid van het beton

4. Andere oorzaken van betonaantasting

Meest voorkomende oorzaken:

� Alkalische reactie van de vulstoffen

� Slechte uitharding

� Onvoldoende of overmatige verdichting tijdens het betonstorten met als gevolg ontmenging, of uitbloeiing

� Verplaatsing van de wapening tijdens het betonstorten

� Slechte constructiedetails

� Chemische aantasting door aggressieve chemicalién zoals zuren of suikers of zelfs zacht water

� Biologische aantasting in rioleringen

� Zwerfstromen of bimetaalcorrosie

Andere factoren:

� Slechte kwaliteit, alkalische reactie van vulstoffen

� Lokatie en omgeving

� Temperatuur, concentratie en duur van blootstelling aan chemicalién

� Verandering van gebruik- of omgevingsomstandigheden ten opzichte van het originele ontwerp

� De kwaliteitsklasse van het constructiebeton en de gebruikte beschermlagen

 

Universele, polymeergemodificeerde, snel uithardende, één-component reparatie- en reprofileringsmortel

Emaco© Nanocrete R2 maakt gebruik van toegepaste nanotechnologie voor de productie van een mortel met uitzonderlijke multifunctionele toepassingen en met aanzienlijk betere technische eigenschappen dan normaal in dit type mortels wordt aangetroffen.

Prestatiecriteria

� bevat nanotechnologie om krimp en kans op scheurvorming tot een minimum te beperken

� uitstekende eigenschappen voor reparatie van lagesterkte beton (druksterkte > 25 MPa na 28 dagen)

� lagere E-modulus (klasse R2 van EN1504-3) om spanningen op lage sterkte betonconstructies te verminderen

� goede vries/dooibestendigheid

� polymeergemodificeerd voor betere hechtsterkte en interne spanningsontlasting

� met vezels versterkt

Praktische voordelen voor de verwerker

� uitstekende toepassingseigenschappen

� kan horizontaal, verticaal of bovenhoofds worden aangebracht van 3 tot 100 mm in één laag

� zeer geschikt voor het opnieuw vormgeven van hoeken en andere profielen

� zonder bekisting

� kan worden gebruikt als gladde afwerklaag om grote oppervlakken uit te vullen

� ideale ondergrond voor schilderwerk

� snel uithardend

� overschilderbaar binnen slechts 4 uur, waardoor tijd en arbeidskosten worden bespaard op de bouwlokatie

Emaco© Nanocrete R2 is zeer geschikt voor:

� Reparatie van balkon- en balkranden

� Reparaties van gevels op plaatsen met weinig betondekking (met Masterseal anticarbonatatie-coatings)

� Cosmetische reparaties aan gebouwen en constructies, in het bijzonder indien handmatige reprofilering is vereist

� Reparatie van lichte schade aan prefab betonpanelen

� Algemene reparaties waar korte droogtijd is vereist, maar geen hoge structurele sterkte nodig is

� Het glad maken van grote oppervlakken voor een esthetische afwerking bv. een verflaag

 

Betonreparatie, strategie: de behoefte aan een Europese norm

Zoals u ziet, kan aantasting van een betonnen bouwwerk vele oorzaken hebben. Betonreparatie is een specialisme waarvoor volledig opgeleid en gekwalificeerd personeel nodig is gedurende elke fase van het proces.

Tot nu toe bestond er geen algemene Europese Norm op dit gebied.Vaak worden er eenvoudige "oplapmethoden" toegepast bij wijze van tijdelijke cosmetische reparatie. Hiermee wordt echter niet de oorzaak van het probleem aangepakt. Dit tot ongenoegen van de opdrachtgever.

De nieuwe Europese Norm EN 1504 zal reparatiewerkzaamheden standaardiseren en een verbeterd kader bieden waarbinnen geslaagde, duurzame reparaties kunnen worden bereikt met tevreden klanten.

En niet onbelangrijk, deze norm (verwachte datum van volledige implementatie: 31.12.2008) zal ALLE aspecten van het reparatieproces aanpakken, met inbegrip van:

� definities en reparatiepriciepes,

� de noodzaak van een juiste vaststelling van de oorzaken voordat de reparatiemethode wordt bepaald,

� een gedetaileerd inzicht in de behoefte van de klant,

� productprestatie-eisen, testmethoden, controle op materiaalproductie en nalevingsevaluatie,

� toepassingsmethoden en kwaliteitscontrole op de reparaties.